You are here

IATE-material uppdaterad i TEPA Termbank

Terminologicentralens TEPA-termbank har kompletterats med material från Europeiska unionens gemensamma terminologisk databas IATE (publicerad i IATE den 30 september 2020). Var och en termpost i IATE som innehåller finska kan nu hittas i TEPA.