Ingångssida

Yhdistele sisältöä RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
27.06.2019Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 6/2019
23.04.2019Tekla Structures glossary, 2019
16.04.2018Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018
Aktuella projekt
20.05.2019Uppdatering av ordlistan över beskattning
16.05.2019Terminologiarbete för projektet Tillstånd och tillsyn
20.03.2019Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
15.02.2019Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet
30.01.2019Byggnadsklassificering 2018
29.01.2019Uppdaterad MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-servicen
05.12.2018Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018
Övriga nyheter
17.12.2018Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019
30.11.2018Konferensen TOTh i Frankrike 6-7.6.2019
28.11.2018International Terminology Summer School i Wien den 8-12 juli 2019
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
Den nyaste TSK-ordlistan
Ordlista för Patent- och registerstyrelsen (TSK 54) innehåller cirka 250 begrepp som rör till exempel PRS:s register, industriella rättskydd och revisionstillsyn. Begreppen i ordlistan ges termrekommendationer och definitioner på finska samt termekvivalenter på svenska och engelska.
De nyaste publikationerna