Ingångssida

Yhdistele sisältöä RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
27.06.2019Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 6/2019
23.04.2019Tekla Structures glossary, 2019
16.04.2018Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018
Aktuella projekt
08.10.2019Terminologiarbete om kulturmiljön
16.09.2019Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2019
20.05.2019Uppdatering av ordlistan över beskattning
16.05.2019Terminologiarbete för projektet Tillstånd och tillsyn
20.03.2019Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
15.02.2019Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet
30.01.2019Byggnadsklassificering 2018
Övriga nyheter
17.12.2018Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019
30.11.2018Konferensen TOTh i Frankrike 6-7.6.2019
28.11.2018International Terminology Summer School i Wien den 8-12 juli 2019
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
Den nyaste TSK-ordlistan
Ordlista för Patent- och registerstyrelsen (TSK 54) innehåller cirka 250 begrepp som rör till exempel PRS:s register, industriella rättskydd och revisionstillsyn. Begreppen i ordlistan ges termrekommendationer och definitioner på finska samt termekvivalenter på svenska och engelska.
De nyaste publikationerna