You are here

Jubileumsseminariets föredrag på nätet

I höstas firade Terminologicentralen TSK 40 år och det uppmärksamdes med ett jublileumsseminarium. Nu finns seminariets föredrag på nätet som PDF-filer: http://www.tsk.fi/tsk/fi/tsk40_ohjelma (klicka på rubriken för att öppna filen).

Vi tackar ännu en gång alla föredragshållare!