You are here

Koncis informationssäkerhetsordlista (TSK 31)

TSK 31Tiivis tietoturvasanasto, Compact Vocabulary of Information Security

Hösten 2003 igångsattes ett datasäkerhetsordlisteprojekt. Målgruppen var vanliga datoranvändare. Arbetsgruppen valde ca 80 centrala begrepp samt namn på dataskyddsorganisationer, vilka presenteras i ordlistan. Definitionerna är skrivna på finska och termerna är givna på finska, svenska och engelska.

Ordlistan färdigställdes hösten 2004 och fick namnet Koncis informationssäkerhetsordlista. Ordlistan publicerades som bok, men är även tillgänglig på Terminologicentralens webbplats som PDF-fil.

Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2004. Förlag: Taloustieto Oy. Försäljning: Taloustieto Oy. Pris: 20 euro. ISBN 951-628-412-4.