You are here

Konferensen TOTh i Frankrike 6-7.6.2019

Den trettonde TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 6 till 7 juni 2019. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Abstrakt till föredrag ska skickas senast den 25 januari 2019 (inbjudan att skicka in abstrakt till föredrag: http://toth.condillac.org/wp-content/uploads/2018/11/TOTh-2019-Call-for-...).

En kurs i ontologier ordnas direkt innan konferensen, den 4 till 5 juni 2019.

Mer information: http://toth.condillac.org/conference