You are here

Konferensen TOTh i Frankrike 8-9.6.2017

Den elfte TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 8 till 9 juni 2017. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Abstrakt till föredrag ska skickas senast den 5 mars 2017 (inbjudan att skicka in abstrakt till föredrag: http://www.porphyre.org/toth/files/TOTh-2017-Call-for-papers-English.pdf).

En kurs om ontologibyggande ordnas direkt innan konferensen, den 6 till 7 juni 2017.

Mer information: http://porphyre.org/toth/toth-2017-en