You are here

Läs Terminfo också på nordiska språk

Terminologicentralens tidskrift Terminfo är fritt tillgängligt till alla som är intresserade av terminologi och fackspråk. Artiklar handlar om till exempel terminologiskt arbete både i Finland och utomlands, Terminologicentralens egna projekt samt terminologisk forskning. Sedan 2015 har Terminologicentralen TSK publicerat sin tidskrift endast som webbtidskrift.

Även om större delen av artiklarna är finskspråkiga publiceras också artiklar på andra språk (mestadels på svenska och på engelska). På Terminfos webbplats är det lätt att hitta alla de artiklar som är skrivna på engelska eller på nordiska språk: klicka bara på länkarna på den högra sidopanelen för att se innehållet på det språk som intresserar dig.

Innan 2015 innehöll varje numret av Terminfo ett sammandrag av tidskriften på engelska. Sammandrag för numren 1/2010–4/2014 hittar du från arkivet; sammandrag finns i slutet av varje numret. Tidigare numren finns inte på webben i sin helhet, men du kan hitta sammandrag för dessa numren på ett separat arkiv.

Det senaste numret av Terminfo kom ut på 11 maj.