You are here

Målgrupper

Den primära målgruppen till Terminologicentralens tjänster är den offentliga förvaltningen och näringslivet i Finland. Flera tjänster är dock avsedda till både fackexperter och alla medborgare – ty vem inte skulle behöva facktermer och -begrepp.

Användarna av de tjänster som Terminologicentralens arbete rör kan iakttas och indelas i målgrupper ur olika synvinklar, till exempel

  • enligt kundtyp: uppdragsgivare samt användare av tjänster och material
  • enligt tjänst: till exempel termbanksanvändare, användare av de traditionella ordlistorna och användare av ontologier
  • enligt behov: aktörer på specialbranscher samt den stora allmänheten
  • enligt sektor: kunder på den privata och den offentliga sektoren
  • enligt användningssituation: till exempel experter inom kommunikation och andra specialbranscher såsom de som skriver lagtexter eller utvecklar begrepps- och informationsmodeller och datasystem
  • enligt medlemskap i föreningen: medlemmar och andra kunder.

Terminologicentralen utvecklar och erbjuder sina tjänster för det mesta som projekt med särskild finansiering. Trots det är Terminologicentralens arbete genomgående allmännyttig tjänstverksamhet.