Ingångssida

Yhdistele sisältöä RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer.

Nyheter från Terminologicentralen
15.12.2017Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2017
09.10.2017Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2017
18.05.2017FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 4 upplagan (TSK 49)
Aktuella projekt
26.05.2017Uppdatering av byggnadsklassificering
26.05.2017Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
26.05.2017Ordlista om cybersäkerhet
18.05.2017Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön
18.05.2017Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster
18.05.2017Ordlistearbete för hälsovårdens behov
18.05.2017Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket
Övriga nyheter
31.03.2017Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg den 12-15 juni 2017
27.02.2017Konferensen TOTh i Frankrike 8-9.6.2017
29.11.2016International Terminology Summer School i Köln den 10-14 juli 2017
   
Den nyaste Terminfo
Terminfon WWW-sivuille
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.>>>
Den nyaste TSK-ordlistan
FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp (TSK 49) omfattar definitioner och termrekommendationer på både finska och svenska om social trygghet inom FPA:s verksamhetsområde. Ordlistans ämnesområden är bland annat dagpenningar och sjukvårdsersättningar, företagshälsovård, handikappförmåner, pensioner, rehabilitering, bostadsbidrag, studieförmåner och arbetslöshetsförmåner.>>>
De nyaste publikationerna