Ingångssida

Yhdistele sisältöä RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
18.04.2018Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 4/2018
16.04.2018Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018
22.01.2018Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 1/2018
20.12.2017Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2018
Aktuella projekt
26.05.2017Uppdatering av byggnadsklassificering
26.05.2017Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
26.05.2017Ordlista om cybersäkerhet
18.05.2017Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön
18.05.2017Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster
18.05.2017Ordlistearbete för hälsovårdens behov
18.05.2017Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket
Övriga nyheter
22.01.2018International Terminology Summer School i Wien den 9-13 juli 2018
22.01.2018Konferensen TOTh i Frankrike 7-8.6.2018
31.03.2017Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg den 12-15 juni 2017
   
Den nyaste Terminfo
Terminfon WWW-sivuille
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.>>>
Den nyaste TSK-ordlistan
FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp (TSK 49) omfattar definitioner och termrekommendationer på både finska och svenska om social trygghet inom FPA:s verksamhetsområde. Ordlistans ämnesområden är bland annat dagpenningar och sjukvårdsersättningar, företagshälsovård, handikappförmåner, pensioner, rehabilitering, bostadsbidrag, studieförmåner och arbetslöshetsförmåner.>>>
De nyaste publikationerna