You are here

Kunder

Bland Terminologicentralens kunder finns, förutom privatpersoner som behöver terminologisk information, även representanter för det finländska näringslivet, den offentliga förvaltningen och utbildnings- och forskningssektorn. Tjänsterna är avsedda för alla fackmän, oberoende av befattning, ty i vilket arbete skulle inte ett gott behärskande av fackspråk och -termer vara betydelsefullt? Speciellt mycket används Terminologicentralens tjänster av översättare, journalister och övriga professionella språkanvändare.