You are here

Styrelse

Styrelsen 2017

chef Ari Muhonen (ordförande), Jyväskylä universitet, centret för öppen vetenskap
översättningschef Carola Grönholm, Fpa
chefen för finska språkvårdsavdelningen Salli Kankaanpää, Institutet för de inhemska språken
specialsakkunnig Elisa Kettunen, Finlands Kommunförbund rf
VD (Multiflow Oy) Sanna Kokkonen, Finlands översättar- och tolkförbund rf
specialsakkunnig Johanna Kotipelto, statsrådets kansli och Skatteförvaltningen
sakkunnig Marko Latvanen, Befolkningsregistercentralen, Digitala tjänster / Tjänsteutveckling