You are here

Tjänster

Terminologicentralen TSK erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utvecklar och erbjuder sina tjänster enligt kundernas behov. Uppdragen kan komma utifrån eller tas på eget initiativ. Arbetet på terminologicentralen är alltid i sista hand allmännyttigt: alla blir betjänta av det.

Terminologicentralen erbjuder följande terminologiska tjänster: