You are here

Ordlisteprojekt

En av Terminologicentralens centrala uppgifter är att producera ordlistor inom olika fackområden. Ordlistearbetet genomförs vanligtvis som samarbetsprojekt mellan uppdragsgivare och Terminologicentralen. I projektet ansvarar Terminologicentralens terminologer för terminologiskt kunnande och projektkoordinering medan en expertgrupp sammankallas för att bidra med sin sakkunskap inom ifrågavarande fackområde. Resultatet av projektet blir en ordlista som innehåller termer på olika språk, samt definitioner. Dessutom åskåddliggörs termernas relationer till varandra i grafiska begreppssystem.

Terminologicentralen TSK tar emot ordlisteuppdrag. Ifall ditt företag har behov av att göra en ordlista, kontakta gärna Terminologicentralen.

På de finska sidorna finns en utförligare beskrivning av ordlisteprojekten.