You are here

TOTh-konferens i Frankrike 9–10.6.2016: programmet nu på nätet

Den tionde internationella TOTh-konferensen ordnas 9–10.6.2016 i Chambéry, Frankrike. Konferensens tema är Linguistic turn and conceptual renewal, dvs. den språkliga vändningen och konceptuella förnyelsen som har påverkat terminologin i de senaste decennierna är på fokus.

Konferensen är riktad till terminologer, forskare i terminologi och alla som är intresserad av terminologi, språk och kunskapshantering. De officiella språk i konferensen är franska och engelska. Programmet för konferensen finns här: http://porphyre.org/toth/toth-2016/programme

Mer information: http://porphyre.org/toth/toth-2016