You are here

EAFTs toppkonferens på 14–15.11.2016 i Luxemburg

EAFT (European Association for Terminology) och Europaparlamentets enhet för terminologisamordning, TermCoord, arrangerar en toppkonferens på 14–15 november i Luxemburg. Samtidigt firas också EAFTs 20-årsdag.

Teman på konferensen är Visions and revisions. I konferensen ges en översikt över EAFTs verksamhet under des sista 20 åren samt kastas en blick på terminologins framtiden. Konferensen är delad i åtta sessioner, och i varje session ska behandlas en tema från en av de föregående EAFT-konferenser.

Anmälning till konferensen är öppen till den 31 oktober. Deltagare måste fylla i blanketten samt skicka kvitton av deltagaravgiften till informacio@termcat.ca.

Deltagaravgifter

  • Konferens: medlem i EAFT / studerande 30 €, andra deltagare 60 € (gratis för föredragshållare)
  • Festmiddag: medlem i EAFT / föredragshållare 25 €, andra deltagare 30 €
  • Utflykt till vinkällare: 30 €

Mer information om programmet och betalning av deltagaravgifter på evenemangets webbsida: http://termcoord.eu/events/eaft-summit-2016/