You are here

Driftsavbrott på webbplatsen och TEPA-termbanken den 21 september

Onsdagen den 21 september ska Terminologicentralens webbplats och TEPA-termbank samt Nordterms webbplats vara ur bruk på grund av uppdateringar på servern. Vi beklagar eventuella olägenheter avbrottet kan förorsaka.