You are here

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2019

Svenska

God jul

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 12/2018

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en kurs och en workshop i terminologi, ett symposium, en utflykt med festmiddag och Nordtermförsamlingen.

Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019. Huvudtemat är Terminologiens rolle i sprogteknologiske applikationer som fx virtuelle assistenter og maskinoversættelse.

Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018

Svenska

Tekla Structures glossary är en terminologisk ordlista om programvaran för byggnadsinformationsmodellering, Tekla Structures, och den publiceras och upprätthålls av Trimble Solutions (tidigare Tekla). Programvaran och ordlistan innehåller begrepp från både byggnadsbranschen och IT-branschen samt kombinationer av dessa. Ordlistan ger termrekommendationer och definitioner på engelska på de centrala begreppen i programvaran.

Terminologicentralen TSKs roll i projektet

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS