You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2017

Svenska

Den 15 december 2017 har vi publicerat

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2017

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 6/2017

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Uppdatering av byggnadsklassificering

Svenska

Under hösten 2016 fick Terminologicentralen uppdraget av Statistikcentralen att uppdatera byggnadsklassificering. Klassificeringen publicerades i 1994 och den ska uppdateras för att motsvara nuläget på byggnadsbranschen. För att kartlägga behovet för förändring ordnade Statistikcentralen och Terminologicentralen en förfrågan för intressegrupper vid årsskiftet. Uppdateringsarbetet fortsätter under 2017 baserad på svar på förfrågan.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS