You are here

International Terminology Summer School i Wien den 9-13 juli 2018

Svenska

International Terminology Summer School anordnas i Wien den 9-13 juli 2018.

Den internationella sommarskolan i terminologi är avsedd för studerande, språkexperter och forskare som vill uppnå en hältäckande bild av terminologi och terminologiarbete.

Mer information: http://www.termnet.org/english/events/tss_2018/

Konferensen TOTh i Frankrike 7-8.6.2018

Svenska

Den tolfte TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 7 till 8 juni 2018. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2018

Svenska

God jul

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2017

Svenska

Den 15 december 2017 har vi publicerat

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS