You are here

Tooltip-test

Undefined

Tämä tässä on normaaliin title attribuuttiin perustuva vihje.

Tämä tässähienosti formatoitu vihje on qTip moduulilla toteutettu vihje.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 1/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2015

Svenska

Den 21 december 2015 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

Utökning av MAO – Ontologi för museibranschen

Svenska

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbete som har som mål att utöka MAO - Ontologi för museibranschen. Arbetet påbörjades i oktober 2015 och det ska bli färdigt före sommaren 2016.

MAO är avsedd för innehållsbeskrivning på museibranschen och den har varit i bruk sedan 2004. Ontologin uppbyggdes i projekten MuseoSuomi och FinnONTO. Projektet Museum 2015 redde ut behovet att utöka MAO och utredningen ledde till att cirka 800 nya begrepp kommer att tilläggas i ontologin. Arbetet genomförs i samarbete mellan terminologer och sakkunniga på museibranschen.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS