You are here

FÖRÄNDRAD DEADLINE FÖR ABSTRAKT! Konferens om terminologi och kunskapsteknik i Köpenhamn i juni 2016

Svenska

TKE 2016, en konferens om terminologi och kunskapsteknik, ordnas i Köpenhamn 22–24 juni 2016. Teman i konferensen är termdatabaser och lingvistisk länkad öppen data (term bases and linguistic linked open data).

Konferensen tar plats i Köpenhamns handelshögskola (Copenhagen Business School, CBS) och den ordnas av Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW) tillsammans med Institutionen för internationell företagskommunikation i CBS.

Tooltip-test

Undefined

Tämä tässä on normaaliin title attribuuttiin perustuva vihje.

Tämä tässähienosti formatoitu vihje on qTip moduulilla toteutettu vihje.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 1/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2015

Svenska

Den 21 december 2015 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS