You are here

Utökning av MAO – Ontologi för museibranschen

Svenska

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbete som har som mål att utöka MAO - Ontologi för museibranschen. Arbetet påbörjades i oktober 2015 och det ska bli färdigt före sommaren 2016.

MAO är avsedd för innehållsbeskrivning på museibranschen och den har varit i bruk sedan 2004. Ontologin uppbyggdes i projekten MuseoSuomi och FinnONTO. Projektet Museum 2015 redde ut behovet att utöka MAO och utredningen ledde till att cirka 800 nya begrepp kommer att tilläggas i ontologin. Arbetet genomförs i samarbete mellan terminologer och sakkunniga på museibranschen.

Ontologier och den semantiska webben

Svenska

I det traditionella ordlistearbetet är målet att göra kommunikation mellan människor mer effektiv. Ontologiarbetets syfte är däremot att föreställa information om ett visst begreppssystem på ett sådant sätt att även datorer kan utnyttja den. Den största skillnaden mellan arbetsmetoder på ordliste- och ontologiarbete är alltså den formen i vilken resultaten framställas. Ontologier passar bra till stöd för informationssökning och semantisk beskrivning av data. De kan också användas i olika tillämpningar för den semantiska webben.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2015

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

TOTh 2015 workshop "Terminology and Standards" in Luxembourg på 3.12.2015

Svenska
TermCoord, Europaparlamentets koordinationsenhet för terminologi, arrangerar TOTh 2015 workshopen i Luxemburg på 3.12.2015. Teman i workshopen är "Terminology and Standards", och fokusen är i informationssamhällets påverkan på terminologi och dess standarder.

Workshopen ska också behandla ämnen såsom översättning, informations- och kunskapshantering och ordlistearbetets roll i standardförslag.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS