You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 7/2015

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Den uppdaterade AFO-ontologin har publicerats

Svenska
Naturresursinstitutet (Luke), Finlands miljöcentral (SYKE), Helsingfors universitetets campusbiblioteket i Vik och Terminologicentralen TSK har utökad och uppdaterad Naturresurs- och miljöontologin AFO. Den utökade ontologin har nu publicerats i Nationalbibliotekets Finto-service.

Luke grundades i början av 2015 och arbetet med ontologin börjades i våras. Syftet är att ontologin stödjar Lukes och Sykes informationshantering. Eftersom en del av de väsentliga begreppen redan fanns i AFO var det bestämd att vidareutveckla AFO istället för att skapa en ny ontologi.

Utökning av AFO-ontologin

Svenska

Terminologicentralen har börjat utökningen av AFO-ontologin (publicerad av Helsingfors universitetets campusbiblioteket i Vik) på uppdrag av Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutet bildades i början av 2015 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt statistikuppgifterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

NORDTERM 2015: anmälningstiden förlängts

Svenska

Árni Magnússon-institutet arrangerar Nordterm 2015 -församlingen i Reykjavik 9–12.6.2015. I samband med Nordterm-församlingen arrangeras det en nordisk terminologikonferens och även en kurs i terminologi. Temat i Nordterm 2015 är Forvaltning af fagsprog i samfundet – Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret?

Anmälningstiden till evenemanget har förlängts till 6 maj. Lägg märke till att deltagaravgifter för kursen och konferensen är mindre än som tidigare meddelats och workshopen är kostnadsfri.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS