You are here

TOTh-konferens i Frankrike 9–10.6.2016: programmet nu på nätet

Svenska
Den tionde internationella TOTh-konferensen ordnas 9–10.6.2016 i Chambéry, Frankrike. Konferensens tema är Linguistic turn and conceptual renewal, dvs. den språkliga vändningen och konceptuella förnyelsen som har påverkat terminologin i de senaste decennierna är på fokus.

Konferensen är riktad till terminologer, forskare i terminologi och alla som är intresserad av terminologi, språk och kunskapshantering. De officiella språk i konferensen är franska och engelska.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 4/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Semanttinen Finlex - en ny semantisk webbtjänst

Svenska
Aalto-universitetet har utvecklat Semanttinen Finlex -webbtjänsten (Semantiska Finlex) tillsammans med justitieministeriet, finansministeriet och Edita Publishing Ab.

Rättslig material, såsom lagar, författningar och rättspraxis, finns redan i Finlex i ett format som kan förstås av människor. Den nya semantiska servicen möjliggörs nyttjandet av detta material som data.

FÖRÄNDRAD DEADLINE FÖR ABSTRAKT! Konferens om terminologi och kunskapsteknik i Köpenhamn i juni 2016

Svenska

TKE 2016, en konferens om terminologi och kunskapsteknik, ordnas i Köpenhamn 22–24 juni 2016. Teman i konferensen är termdatabaser och lingvistisk länkad öppen data (term bases and linguistic linked open data).

Konferensen tar plats i Köpenhamns handelshögskola (Copenhagen Business School, CBS) och den ordnas av Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW) tillsammans med Institutionen för internationell företagskommunikation i CBS.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS