You are here

Utökning av AFO-ontologin

Svenska

Terminologicentralen har börjat utökningen av AFO-ontologin (publicerad av Helsingfors universitetets campusbiblioteket i Vik) på uppdrag av Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutet bildades i början av 2015 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt statistikuppgifterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

NORDTERM 2015: anmälningstiden förlängts

Svenska

Árni Magnússon-institutet arrangerar Nordterm 2015 -församlingen i Reykjavik 9–12.6.2015. I samband med Nordterm-församlingen arrangeras det en nordisk terminologikonferens och även en kurs i terminologi. Temat i Nordterm 2015 är Forvaltning af fagsprog i samfundet – Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret?

Anmälningstiden till evenemanget har förlängts till 6 maj. Lägg märke till att deltagaravgifter för kursen och konferensen är mindre än som tidigare meddelats och workshopen är kostnadsfri.

Förnyade Terminfo publicerad

Svenska
Den förnyade webbtidskriften Terminfo har publicerats på sidan http://www.terminfo.fi/

Tidskriftens arkiv (från och med numret 1/2010) finns fritt tillgängligt till alla läsare; på mellanbladet "Arkisto" kan man bläddra i arkivet. Det går också att söka efter ett tema eller en författer på sajten: på huvudsidan finns det en sökningsruta (på höger under rubriken "Hae sivustolta") där man kan söka på ett visst ord eller namn.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 3/2015

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS