You are here

TOTh 2015 workshop "Terminology and Standards" in Luxembourg på 3.12.2015

Svenska
TermCoord, Europaparlamentets koordinationsenhet för terminologi, arrangerar TOTh 2015 workshopen i Luxemburg på 3.12.2015. Teman i workshopen är "Terminology and Standards", och fokusen är i informationssamhällets påverkan på terminologi och dess standarder.

Workshopen ska också behandla ämnen såsom översättning, informations- och kunskapshantering och ordlistearbetets roll i standardförslag.

Konferens om terminologi i Helsingfors 29–30.10.

Svenska
Vetenskapstermbanken i Finland (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu/sv) firar sin femårsdag med jubileumskonferensen "Crossing Borders". Teman i konferensen är terminologiska resurser och öppen vetenskap. Evenemanget tar plats i Helsingfors universitet på 29–30. oktober.

Anmälningstiden till konferensen är öppen till 20 oktober. Mer information på Vetenskapstermbankens webbplats: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Crossing_Borders

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 7/2015

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Den uppdaterade AFO-ontologin har publicerats

Svenska
Naturresursinstitutet (Luke), Finlands miljöcentral (SYKE), Helsingfors universitetets campusbiblioteket i Vik och Terminologicentralen TSK har utökad och uppdaterad Naturresurs- och miljöontologin AFO. Den utökade ontologin har nu publicerats i Nationalbibliotekets Finto-service.

Luke grundades i början av 2015 och arbetet med ontologin börjades i våras. Syftet är att ontologin stödjar Lukes och Sykes informationshantering. Eftersom en del av de väsentliga begreppen redan fanns i AFO var det bestämd att vidareutveckla AFO istället för att skapa en ny ontologi.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS