You are here

Nytt i TEPA-termbank

Svenska

Det har genomförts några tekniska förnyelser i TEPA-termbank och nytt material har publicerats. För mer information kolla den finska meddelanden.

TEPA-termbank finns på adressen http://www.tsk.fi/tepa

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2011

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi 08/2011

Svenska

Den 5 augusti 2011 har vi publicerat

nya och uppdaterade begreppsdiagram:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 06/2011

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS