You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi 08/2011

Svenska

Den 5 augusti 2011 har vi publicerat

nya och uppdaterade begreppsdiagram:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 06/2011

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Ontologi för den offentliga sektorns tjänster (JUPO)

Svenska

Terminologicentralen TSK håller på att bygga upp en ontologi som gäller JHS-rekommendationen JHS 145 "Gruppering av uppgifter om den offentliga sektorns tjänster samt kontaktinformation i portaler som omfattar ett flertal branscher".

Terminologiarbete med FPA

Svenska

Folkpensionsanstalten (FPA) och Terminologicentralen TSK påbörjade ett ordlisteprojekt år 2007. Projektets mål är att genom systematiskt terminologiarbete främja kommunikation som gäller det socialskydd som FPA verkställer. Resultatet är den terminologiska ordlistan FPA-termer, som sammanställs etappvis.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS