You are here

Termerna i Tekla Structures-programmet

Svenska

I slutet av 2006 sätte Tekla och Terminologicentralen TSK i gång ett ordlisteprojekt med syfte att klarlägga termanvändningen i Tekla Structures-programmet och programmets dokumentering. Målgruppen för Tekla Structures-ordlistan är tekniska dokumenterare, användargränsnittsdesigner, marknadsförarna samt programmets användare, dvs. Teklas kunder.

Konferensen Terminology and Knowledge Engineering anordnas i Madrid i juni 2012

Svenska

Konferensen Terminology and Knowledge Engineering (TKE) hålls i Madrid i juni 2012. Temat är "New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering".

Mer information finns här: http://www.oeg-upm.net/tke2012

Nytt i TEPA-termbank

Svenska

Det har genomförts några tekniska förnyelser i TEPA-termbank och nytt material har publicerats. För mer information kolla den finska meddelanden.

TEPA-termbank finns på adressen http://www.tsk.fi/tepa

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2011

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS