You are here

Bank- och finansterminologins webbplats förnyades

Svenska

Bank- och finansterminologins webbplats förnyades i december 2008. På samma gång ändrades webbplatsens adress som nu är http://www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/sv.

Du kan beställa nyheterna via RSS från Bank- och finansterminologins ingångssida eller här Yhdistele sisältöä.

Nordterm 2009 anordnas i Köpenhamn den 9-12 juni 2009

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en konferens och en kurs. I år anordnas församlingen den 9—12 juni i Köpenhamn. Huvudtemat är "Ontologier och taxonomier".

Mer information: http://www.cbs.dk/nordterm2009

Arbetarskyddsordlistan uppdaterades

Svenska

Arbetsgruppen som utarbetade Arbetarskyddsordlistan har uppdaterad vissa termrekommendationer och definitioner som finns på ordlistan. Uppdateringarna är publicerade som ett tilläggsblad som delas ut mellan den tryckta Arbetarskyddsordlistan samt som en pdf-fil.

Riksdagsordlistan publicerad

Svenska

Riksdagen har öppnat en webbaserad ordlista med ungefär 600 centrala riksdagsbegrepp på adressen www.riksdagen.fi/riksdagsordlista. Ordlistan innehåller termer och definitioner på finska, svenska och engelska samt termmotsvarigheter på samiska, tyska, spanska, estniska, franska och ryska. Ordlistan är publicerad även i statsrådets termbank Valter (www.valter.fi).

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS