You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi 04/2009

Svenska

Den 6 april har vi publicerat

1 nytt begreppsdiagram:

9 nya begrepp:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 3/2009

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

Den 26 januari har vi publicerat två nya begreppsdiagram:

Bokslut
Värdepapper

och 166 nya begrepp:

  Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot

  Svenska

  Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla den finska meddelanden.

  Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

  Sidor

  Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS