You are here

Terminologicentralens webbplats förnyades

Svenska

Terminologicentralens webbplats förnyades i december 2008. På samma gång förnyades också webbplatserna för Tietotekniikan termitalkoot och Bank- och finansterminologin.

Bank- och finansterminologins webbplats förnyades

Svenska

Bank- och finansterminologins webbplats förnyades i december 2008. På samma gång ändrades webbplatsens adress som nu är http://www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/sv.

Du kan beställa nyheterna via RSS från Bank- och finansterminologins ingångssida eller här Yhdistele sisältöä.

Nordterm 2009 anordnas i Köpenhamn den 9-12 juni 2009

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en konferens och en kurs. I år anordnas församlingen den 9—12 juni i Köpenhamn. Huvudtemat är "Ontologier och taxonomier".

Mer information: http://www.cbs.dk/nordterm2009

Arbetarskyddsordlistan uppdaterades

Svenska

Arbetsgruppen som utarbetade Arbetarskyddsordlistan har uppdaterad vissa termrekommendationer och definitioner som finns på ordlistan. Uppdateringarna är publicerade som ett tilläggsblad som delas ut mellan den tryckta Arbetarskyddsordlistan samt som en pdf-fil.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS