You are here

Bli medlem

Svenska

Alla samfund som har rättskapacitet samt privatpersoner, som vill främja terminologiarbete inom specialbranscher, stödä och främja Terminologicentralen TSK:s syften, behöver Terminologicentralens tjänster eller är annars interesserade av terminologiarbete och dess resultat, kan ansluta sig som medlemmar i föreningen. För närvarande har Terminologicentralen ca 50 medlemmar - bland annat företag, läroinrättningar, ideologiska föreningar och privatpersoner.

Medlemsförmåner

Terminologicentralens medlemmar är berättigade till flera medlemsförmåner. Medlemmar får

Tjänster

Svenska

Terminologicentralen TSK erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utvecklar och erbjuder sina tjänster enligt kundernas behov.

Kunder

Svenska

Bland Terminologicentralens kunder finns, förutom privatpersoner som behöver terminologisk information, även representanter för det finländska näringslivet, den offentliga förvaltningen, utbild

Terminologicentralen TSK rf

Svenska

Terminologicentralen erbjuder experthjälp i terminologi-, klassificerings- och ontologiarbete samt frågor som berör facktermer. Terminologicentralens verksamhet grundar sig på terminologins teori och de praktiska metoder som tillämpar den.

Terminologicentralen TSK rf är en förening som grundades i 1974. Föreningens primära uppgifter är att utarbeta finsk- och svenskspråkiga ordlistor och ontologier, vidareutveckla terminologiarbetets metodik och upprätthålla det kunnande detta baserar sig på.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS