You are here

Arbetarskyddsordlistan uppdaterades

Svenska

Arbetsgruppen som utarbetade Arbetarskyddsordlistan har uppdaterad vissa termrekommendationer och definitioner som finns på ordlistan. Uppdateringarna är publicerade som ett tilläggsblad som delas ut mellan den tryckta Arbetarskyddsordlistan samt som en pdf-fil.

Riksdagsordlistan publicerad

Svenska

Riksdagen har öppnat en webbaserad ordlista med ungefär 600 centrala riksdagsbegrepp på adressen www.riksdagen.fi/riksdagsordlista. Ordlistan innehåller termer och definitioner på finska, svenska och engelska samt termmotsvarigheter på samiska, tyska, spanska, estniska, franska och ryska. Ordlistan är publicerad även i statsrådets termbank Valter (www.valter.fi).

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla den finska meddelanden.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller direktivet om marknader för finansiella instrument har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
direktiv om marknader för finansiella instrument,

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS