You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller det gemensamma eurobetalningsområdet har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
det gemensamma eurobetalningsområdet,

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
derivatfond,
tillgångsslag,

Sökningen och ordlistan förnyades i december 2006

Svenska

Bank- och finansterminologins layout och sökning har förnyats. Nu finns det länkar mellan ordlistans begrepp och även länkar från begreppsdiagrammen till ordlistan. Termregistren är nu tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Mer information om ordlistans beteckningar och användning finns i sökinstruktioner och läsinstruktioner.

http://www.tsk.fi/portal/pankkisanasto/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
placering, fondförvaltning, placeringsobjekt, placeringspolitik, placeringsstrategi, placeringsinriktning, fondprospekt, förenklat fondprospekt, vikta, övervikta, undervikta, vikt, övervikt, undervikt, jämförelseindex.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS