You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller elektroniska fakturor har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
elektronisk faktura,
nätfaktura (1),

Termbanken TEPA är förnyad

Svenska

Terminologicentralen TSK har i höst publicerat en förnyad version av sin termbank TEPA på adressen www.tsk.fi/tepa. Både termbanken innehåll och teknik är uppdaterade. Alla är välkomna att göra sökningar i TEPA, tack vare stöd från undervisningsministeriet är användningen avgiftsfri.

Nordiskt terminologisamarbete

Svenska

Nordterm, som bildades år 1976, är de nordiska terminologiorganens samarbetsforum. Medverkan i internationellt terminologiskt arbete och anordnande av gemensamma kurser och konferenser är exempel på aktiviteter som sker inom Nordterms ram.

Nordterm-institutionerna är:

Termtjänst

Svenska

Har du problem med facktermer? Var god, kontakta termtjänsten!

Termtjänsten är öppen arbetsdagar kl. 9.00—12.00. Termtjänstens kontaktinformation: e-post termipalvelu@tsk.fi.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS