You are here

Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg den 12-15 juni 2017

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en kurs och en workshop i terminologi, ett symposium, en utflykt med festmiddag och Nordtermförsamlingen.

I år anordnas Nordterm-församlingen den 12-15 juni i Kongsberg i Norge. Huvudtemat är Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?

Mer information: www.nordterm2017.no

Konferensen TOTh i Frankrike 8-9.6.2017

Svenska

Den elfte TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 8 till 9 juni 2017. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Abstrakt till föredrag ska skickas senast den 5 mars 2017 (inbjudan att skicka in abstrakt till föredrag: http://www.porphyre.org/toth/files/TOTh-2017-Call-for-papers-English.pdf).

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 2/2017

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Terminologicentralens stadgar

Svenska
Godkända av valmötet 28.10.2016.
Registerade på patent- och registerstyrelsen 29.12.2016.

1 NAMN

Föreningens namn är Sanastokeskus TSK ry, på svenska Terminologicentralen TSK rf. I icke-officiella sammanhang kan initialförkortningen TSK användas på båda språken. Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk är finska och svenska.

2 ÄNDAMÅL

Föreningen har till uppgift att sammanställa terminologier och ontologier främst på finska och svenska samt utveckla metodik som drar nytta av begreppsanalys och upprätthålla på denna baserat kunnande.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS