You are here

Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket

Svenska

Konkurrens- och konsumentverket anlitade Terminologicentralen för att uppöka Liiketoimintaontologia (LIITO) (Verksamhetsontologin). Arbetet påbörjades i januari 2017 och syftet är att utarbeta definitioner på finska till de centrala begreppen i Kuluttaja-asiamiehen ratkaisutietopankki (databank över konsumentombudsmannens beslut). Dessutom ska begrepp från Konkurrens- och konsumentverket tilläggas i LIITO-ontologin.

Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg den 12-15 juni 2017

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en kurs och en workshop i terminologi, ett symposium, en utflykt med festmiddag och Nordtermförsamlingen.

I år anordnas Nordterm-församlingen den 12-15 juni i Kongsberg i Norge. Huvudtemat är Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?

Mer information: www.nordterm2017.no

Konferensen TOTh i Frankrike 8-9.6.2017

Svenska

Den elfte TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 8 till 9 juni 2017. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Abstrakt till föredrag ska skickas senast den 5 mars 2017 (inbjudan att skicka in abstrakt till föredrag: http://www.porphyre.org/toth/files/TOTh-2017-Call-for-papers-English.pdf).

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 2/2017

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS