You are here

Terminologicentralens stadgar

Svenska
Godkända av valmötet 28.10.2016.
Registerade på patent- och registerstyrelsen 29.12.2016.

1 NAMN

Föreningens namn är Sanastokeskus TSK ry, på svenska Terminologicentralen TSK rf. I icke-officiella sammanhang kan initialförkortningen TSK användas på båda språken. Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk är finska och svenska.

2 ÄNDAMÅL

Föreningen har till uppgift att sammanställa terminologier och ontologier främst på finska och svenska samt utveckla metodik som drar nytta av begreppsanalys och upprätthålla på denna baserat kunnande.

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2016

Svenska

Den 30 december 2016 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2017

Svenska

God jul

Ontologiprojekt för Trafikverket

Svenska
Trafikverket och Terminologicentralen TSK påbörjade ett gemensamt ontologiprojekt i november. Projektets syfte är att utöka Merenkulkualan ontologia MERO (Ontologi för sjöfart) med begrepp som anknyter sig till andra transportsätt. Den nuvarande versionen av MERO var utarbetat av Trafikverket under FinnONTO-projektet.

MERO baserar sig på Yleinen suomalainen ontologia YSO som var nyligen uppdaterad. I första fasen av ontologiprojektet ska Terminologicentralen gå igenom de förändringar som har skett i MERO på grund av uppdateringen och bearbeta ontologin vid behov.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS