You are here

International Terminology Summer School i Köln den 10-14 juli 2017

Svenska

International Terminology Summer School anordnas i Köln den 10-14 juli 2017. Den internationella sommarskolan i terminologi är avsedd för studerande, språkexperter och forskare som vill uppnå en hältäckande bild av terminologi och terminologiarbete.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 11/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Uppdatering av ontologin MAO/TAO

Svenska

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbetet för att uppdatera och utöka MAO/TAO - Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin. Arbetet påbörjades på hösten 2016.

Nytt material i bank- och finansterminologi 10/2016

Svenska

Den 21 oktober 2016 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS