You are here

Effektivare sökning i EUs ordlistor

Svenska

TermCoord (Europaparlamentets enhet för terminologisamordning) upprätthåller webbsidan EU Glossaries, som innehåller länkar till sammanlagt 268 ordlistor från EUs institutioner och andra organ.

Nu har TermCoord tillagt Google Anpassad sökning till webbsidan, vilket gör sökandet i ordlistorna snabbare och lättare än tidigare: du kan söka en term i alla ordlistor på en gång.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 7/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Den utökade ontologin MAO/TAO har publicerats i Finto

Svenska

Museiverket och Terminologicentralen påbörjade i slutet av 2015 ett gemensamt projekt för att utöka Ontologi för museibranschen (MAO) och Konstindustriella ontologin (TAO). Den utökade ontologin publicerades i Nationalbibliotekets Finto-service i juni 2016.

Läs Terminfo också på nordiska språk

Svenska
Terminologicentralens tidskrift Terminfo är fritt tillgängligt till alla som är intresserade av terminologi och fackspråk. Artiklar handlar om till exempel terminologiskt arbete både i Finland och utomlands, Terminologicentralens egna projekt samt terminologisk forskning. Sedan 2015 har Terminologicentralen TSK publicerat sin tidskrift endast som webbtidskrift.

Även om större delen av artiklarna är finskspråkiga publiceras också artiklar på andra språk (mestadels på svenska och på engelska).

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS