You are here

Nordterm 2009 anordnas i Köpenhamn den 9-12 juni 2009

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en konferens och en kurs. I år anordnas församlingen den 9—12 juni i Köpenhamn. Huvudtemat är "Ontologier och taxonomier".

Mer information: http://www.cbs.dk/nordterm2009