You are here

Nordterm 2015 i Reykjavik 9–12.6.2015

Árni Magnússon-institutet arrangerar Nordterm 2015 -församlingen i Reykjavik 9–12.6.2015. I samband med Nordterm-församlingen arrangeras det en nordisk terminologikonferens och även en kurs i terminologi. Temat i Nordterm 2015 är Forvaltning af fagsprog i samfundet – Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret?

Är man intresserad att hålla ett föredrag i Nordtermkonferensen måste man lämna sitt abstrakt senast 15 februari. Inbjudan att lämna abstrakt finns i Nordterm Wiki: http://www.nordterm.net/wiki/da/index.php/Nordterm_2015

Anmälan till evenemanget är öppen ända till 15 april. Programmet för konferensen ska publiceras 15 mars.

Mer information på finska på Terminologicentralens webbplats: http://www.tsk.fi/tsk/fi/node/875
Mer information på danska i evenemangets webbplats: http://www.nordterm2015.is