You are here

Nordterm 2021 -webbinariet: inbjudan

Terminologicentralen och Helsingfors universitet anordnar Nordterm 2021 -webbinariet från 1 till 2 juni 2021. Teman i det nordiska webbinariet är Begreppsarbete och informationshantering. Webbinariet anordnas via Zoom och det är gratis till alla deltagare som intresserar sig i teman.

Vi önskar föredrag som behandlar utnyttjandet av begreppsarbete inom informationshantering. Föredragen kan behandla t.ex. projekt inom den offentliga förvaltningen eller näringslivet samt forskning som kopplar begreppsarbete och informationshantering. Om du är intresserad av att hålla ett föredrag i webbinariet vänligen sänd ditt abstrakt som en bifogad fil till nordterm2021@tsk.fi senast 12 mars 2021. Du får veta senast 5.4.2021 om ditt abstrakt har godkänts för presentation.

Mer information: Inbjudan