You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
placering, fondförvaltning, placeringsobjekt, placeringspolitik, placeringsstrategi, placeringsinriktning, fondprospekt, förenklat fondprospekt, vikta, övervikta, undervikta, vikt, övervikt, undervikt, jämförelseindex.