You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

En ny helhet med begrepp som gäller elektroniska fakturor har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
elektronisk faktura,
nätfaktura (1),
nätfaktura (2),
Finvoice,
e-faktura,
avtal om e-faktura,
e-fakturaadress,
tjänst för meddelande av e-fakturaadress,
uppgifter för identifiering av betalaren,
faktureringsgrund,
nätbetalning.

Nya placeringsfondsbegrepp riskprofil (1) och riskprofil (2) har publicerats.
Termen yhtenäinen euromaksualue har fått nya finskspråkiga synonymer som lämpar sig för allmänspråklig kommunikation.