You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

En ny helhet med begrepp som gäller det gemensamma eurobetalningsområdet har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
det gemensamma eurobetalningsområdet,
SEPA-girering,
SEPA-autogiro,
SEPA-betalinstrument,
SEPA-kort,
IBAN,
BIC-kod.

Nya termrekommendationer: exportinkasso och importinkasso.
Uppdaterade betalningstermer har publicerats.
En del av placeringsfondstermerna har försetts med engelskspråkiga ekvivalenter.