You are here

Ontologi för Arbetarskyddsfonden

I februari 2011 påbörjade Terminologicentralen arbetet med att bygga upp en ny ontologi för Arbetarskyddscentralen. Syftet med projektet är att tillföra de ämnesord som har använts i de projekt som är finansierade av Arbetarskyddscentralen i Allmän finsk ontologi YSO. Ämnesorden är främst finska men även en del engelska ämnesord kommer att behandlas.

Arbetarskyddsfondens uppgift är att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamhet som förbättrar arbetsförhållanden och främjar säkerheten och produktiviteten i arbetskollektiven. Målgruppen för ontologin är främst specialister inom olika delar av arbetslivet men också personer som arbetar med kommunikation inom området. Det kan då röra sig om till exempel informatörer som informerar medborgarna eller som kommunicerar med specialister inom området och beslutsfattare i vårt samhälle.

Ontologiarbetet genomförs i en expertgrupp med representanter från social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen samt terminologer från Terminologicentralen som experter på begreppsanalys och ontologiarbete.

Arbetarskyddsfondens ontologi planeras vara färdig i början av 2012.