You are here

Ontologi för den offentliga sektorns tjänster (JUPO)

Terminologicentralen TSK håller på att bygga upp en ontologi som gäller JHS-rekommendationen JHS 145 "Gruppering av uppgifter om den offentliga sektorns tjänster samt kontaktinformation i portaler som omfattar ett flertal branscher".

Målet med ontologin är att underlätta för den som söker efter vilka tjänster som de olika organisationerna inom den offentliga sektorn erbjuder via sina webbplatser. Basen för ontologin är ”Allmän finsk ontologi YSO”. I YSO kommer cirka 1800 begrepp som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster att tilläggas.

JHS 145-arbetsgruppen samt andra experter från olika områden deltar i arbetet med att bygga upp ontologin. I projektet finns representanter från Aalto-universitetet, Affecto, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Helsingfors stad, Institutet för hälsa och välfärd, Kuopio stad, Proactum, Statskontoret samt Vanda stad.

Projektet påbörjades under hösten 2010. Både JHS-rekommendationen och en första version av ontologin planeras vara färdiga i början av 2012. I den första fasen av projektet kommer det att byggas upp en finskspråkig ontologi.