You are here

Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp

Den nya ontologin för trafik, Liikenteen ontologia LIIKO, har publicerats i Nationalbibliotekets Finto-service. LIIKO bygger sig på Merenkulkualan ontologia MERO (ontologin för sjöfart).

MERO-ontologin utarbetades som en del av projektet FinnONTO (2003–2012) i samarbete med Sjöfartsverket och Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo). År 2016 påbörjade Trafikverket och Terminologicentralen TSK ett gemensamt ontologiprojekt som hade som syfte att utöka ontologin med 1 200 begrepp som gäller vägtrafik. Den nya LIIKO-ontologin, som innehåller mestadels termer på finska, publicerades i början av oktober.