You are here

Ontologier och den semantiska webben

I det traditionella ordlistearbetet är målet att göra kommunikation mellan människor mer effektiv. Ontologiarbetets syfte är däremot att föreställa information om ett visst begreppssystem på ett sådant sätt att även datorer kan utnyttja den. Den största skillnaden mellan arbetsmetoder på ordliste- och ontologiarbete är alltså den formen i vilken resultaten framställas. Ontologier passar bra till stöd för informationssökning och semantisk beskrivning av data. De kan också användas i olika tillämpningar för den semantiska webben.

Precis som i det traditionella ordlistearbetet är beskrivning av begrepp central för ontologiarbetet. Därför är begreppsanalys ett lämpligt verktyg för båda ordliste- och ontologiarbete. Även den projektmodellen som användas i ordlistearbete, dvs. samarbete mellan fackexpert och expert på begreppsanalys, kan utnyttjas i ontologiprojekt.

Terminologicentralen har deltagit i projekten FinnONTO och FinnONTO 2 åren 2004–2012 och i projektet Linked Data Finland åren 2012–2014. I dessa projekt har man uvecklat både ontologier samt verktyg och tillämpningar för den semantiska webben, till exempel portalen Kultursampo. Terminologicentralen har också deltagit i byggandet av Allmän finländsk ontologi ALLFO och flera specialontologier (se Finto-service).

Ontologiarbetet tillhör till Terminologicentralens tjänster – kontakta gärna Terminologicentralen om din organisation behöver hjälp med ontologiarbete.