You are here

Ordlista över sociala medier

I april 2009 påbörjade Terminologicentralen ett ordlisteprojekt om Web 2.0 på Kommunikationsverkets initiativ. Utöver Terminologicentralen och Kommunikationsverket deltar även DNA, Elisa, Eniro Finland, Finnet-förbundet, Nokia och TeliaSonera i projektet.

Avsikten med projektet är att definiera cirka 60 begrepp som gäller sociala medier och de nya, interaktiva och samhälleliga sätt att använda Internet. Ordlistan riktar sig till dem som använder eller producerar de nya nättjänsterna. Ordlistan kommer att innehålla finskspråkiga definitioner och termrekommendationer samt svensk- och engelskspråkiga ekvivalenter. Ordlistan planeras vara färdig i maj 2010.