You are here

Ordlista över sociala medier (TSK 40)

Sosiaalisen median sanasto, Social media vocabulary

Den här ordlistan innehåller 62 begrepp inom området sociala medier och täcker också begrepp som rör tjänster, innehåll och datatekniska lösningar inom de sociala medierna. I ordlistan finns till exempel begreppen massbaserad problemlösning, kollektiv intelligens, lyfta fram, vänförfrågan, taggmoln, Ajax och ryktessystem. Ordlistan innehåller finska termrekommendationer och definitioner samt ekvivalenter på svenska och engelska.

Ordlistan, som gjorts på initiativ av Kommunikationsverket, har som målgrupp alla som använder de sociala medierna, men också innehållsleverantörer och tjänsteleverantörer samt informatörer, journalister och översättare.

Ordlistan har publicerats i pdf-format på Terminologicentralen TSK:s webbplats, och den finns även tillgänglig i termbanken TEPA.

Ordlistan har också gett upphov till en Facebook-sida, där man kan ge kommentarer och synpunkter på t.ex. termer och definitioner i ordlistan.

Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2010. ISBN 978-952-9794-26-3 (PDF).