You are here

Ordlista för livsmedelstillsyn

Elintarvikevalvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä
Food Control Vocabulary – Guideline for Use of Terminology Related to Objects of Control and Control Data

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Terminologicentralen TSK har tillsammans gjort en ordlista över begrepp använda vid livsmedelstillsyn. Arbetet har gjorts i anslutning till utvecklingsprojektet för datainsamling om kommunernas livsmedelstillsyn (KUTI). Den här ordlistan är först och främst avsedd för livsmedelstillsynsmyndigheter som med hjälp av termerna i ordlistan ska kunna använda en enhetlig terminologi i datasystemen.

Ordlistan innehåller 135 begrepp. Begreppen har finska termrekommendationer och definitioner samt svenska och engelska ekvivalenter liksom begreppsdiagram. Den första delen av ordlistan blev färdig i början av 2008 och den andra delen på våren 2010.

Ordlistan har publicerats i Terminologicentralen TSKs termbank TEPA samt i pdf-format på Eviras webbplats.