You are here

Ordlista för socialtjänsthandlingar, version 1.0

IT-projektet för det sociala området (Tikesos) och Terminologicentralen TSK genomförde 2010–2011 ett ordlisteprojekt vars syfte var att klarlägga begreppen i en klassifikation av socialtjänsthandlingar. Terminologiarbetet finansierades av social- och hälsoministeriet.

Den här ordlistan innehåller termposter och begreppsdiagram som beskriver 25 begrepp som rör klassifikationen av socialtjänsthandlingar. Ordlistan är på finska.

Ordlistans målgrupp är först och främst specialister inom socialvården som anväder klassifikationen men också andra personer som behöver information om termrekommendationer och termernas betydelser.