You are here

Ordlista för socialvårdens klienthandlingar, version 2.0

© Institutet för hälsa och välfärd, 2014

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format (på finska)

Ordlista för socialvårdens klienthandlingar, version 2.0 innehåller uppgifter om 290 begrepp, som rör en klassifikation av socialvårdens klienthandlingstyper. Ordlistan innehålller finska definitioner, anmärkningar och termrekommendationer samt några begreppsdiagram.

Ordlistan är först och främst avsedd för experter inom socialvården samt inom utveckling av datasystem. Den utarbetades i samarbete med flera experter inom olika delområden av socialvården.

Den första versionen av ordlistan publicerades 2012 och gjordes i samabete mellan IT-projektet för det sociala området (Tikesos) och Terminologicentralen TSK. Institutet för hälsa och välfärd (THL) anlitade 2012–2014 Terminologicentralen för komplettering och uppdatering av ordlistan.