You are here

Ordlista för socialvårdens verksamhets- och informationsarkitekturer

Under sommaren 2014 påbörjade Terminologicentralen TSK ett ordlistepropjekt vars syfte är att göra en ordlista för socialvårdens verksamhets- och informationsarkitekturer. Ordlistan kommer att omfatta begrepp från vissa ordlistor som har gjorts i olika tider för datasystem och klassifikationer inom socialvården, och flerdubbla begrepp kommer att harmoniseras enligt de nyaste rekommendationerna. De följande ordlistorna kommer att harmoniseras: Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten, Ordlista för en klassifikation av social service, Ordlista för socialvårdens klienthandlingar, Ordlista för ekonomiska klassifikationer inom socialvården.