You are here

Ordlista om livsmedelstillsyn för datasystem

Terminologicentralen TSK fortsatte i december 2008 samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Kuti 2-ordlisteprojekt är en fortsättning på Kuti 1-ordlistan som blev färdig i början av år 2008, och båda projekten anknyter till Eviras utvecklingsprojekt för datainsamling om kommunernas livsmedelstillsyn (Kuti).

Avsikten med Kuti 2-projektet är att göra en ordlista om begrepp som gäller tillsynsdata som samlas in i register som förutsätts i livsmedelslagen. Ordlistan kommer att innehålla 80–100 begrepp som är definierade på finska och som ges termer på finska, svenska och engelska. Ordlistan planeras vara färdig i slutet av 2009.