You are here

Ordlista om register som förutsätts i livsmedelslagen – Kontrollobjekten (KUTI 1)

Elintarvikelain mukaisten rekisterien sanasto - Valvontakohteet (KUTI 1)
Vocabulary of Registers Stipulated in the Food Act – Objects of Control

Ett samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket Evira har resulterat i en ordlista med termer från de register som finns föreskrivna i livsmedelslagen. Här finns termer med som hänför sig till allt från livsmedelsbranschens verksamhet i stort tilll branschens aktörer, verksamhetsställen och produkter samt till en datateknisk klassificering av denna information. Ordlistan omfattar 68 termer och definitioner på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska.