You are here

Ordlistor för klassifikationer av social service och journalhandlingar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har anlitat Terminologicentralen TSK för ett ordlisteprojekt som stöder skapande av en klassifikation av social service. Klassifikationen anknyter sig till IT-projektet för det sociala området (Tikesos) som administreras av THL, och ska användas vid utveckling av socialvårdens datasystem.

Ordlisteprojektet för klassifikationen av social service påborjades i mars 2009. Den första versionen av ordlistan omfattade socialvårdens uppgifter för att ge social service samt serviceprocesser inom socialvården, och den blev färdig på våren 2010. Under hösten 2010 fortsattes projektet med att definiera olika typer av social service. Projektet planeras vara färdigt på hösten 2011.

I samband med projektet har det även gjorts en mindre ordlista som gäller klassifikation av socialvårdens journalhandlingar. Ordlista för socialvårdens journalhandlingar innehåller 25 begrepp och planeras vara färdig på våren 2011.

Båda ordlistorna omfattar termer och definitioner på finska.