You are here

Ordlistor inom socialvården på remiss

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Terminologicentralen TSK inledde 2012 två terminologiprojekt, ett för komplettering av Ordlista över socialvårdens klienthandlingar (Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto) och ett annat för utarbetning av Ordlista över ekonomiska klassifikationer för socialvården (Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto). Ordlistorna innehåller begrepp med finskspråkiga definitioner och finskspråkiga termrekommendationer. Ordlistorna riktar sig i första hand till experter inom socialvården samt utvecklare av IT-system. Ordlistorna syftar till att riksomfattande förenhetliga begrepp och termer för att stöda informationshantering inom socialvården.

Remissen kommer att fortsätta till mitten av december 2013. Ordlistorna kommer att finslipas år 2014 på basen av remissvar.