You are here

Personal

Personalens e-postadresser konstrueras enligt principen fornamn.efternamn@tsk.fi.

Katri Seppälä
direktör, filosofie magister
telefon 045 7831 7670

Riina Kosunen
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7880

Päivi Kouki
terminolog
telefon 045 7831 7904

Saku Seppälä
IT-planerare, diplomingenjör
telefon 045 7831 7934

Mari Suhonen
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7834

Sirpa Suhonen
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7827

Seija Suonuuti
projektterminolog

Anu Ylisalmi
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7859