You are here

Presentationerna från Nordterm 2013 på nätet

Presentationerna från Nordterm 2013 är nu utlagda på nätet på adress http://www.nordterm2013.se/program/session-schedule/all3. Klickar man på titeln på föredraget får man se både abstrakt och presentation under rubriken "Slides".

Föredragshållarna ska skriva artiklar baserad på sina presentationer, och artikelantologi ska publiceras senare.